ROLA KOLEI W POPRAWIE DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ REGIONÓW

W dniu 18 stycznia 2019 r. Instytut Kolejnictwa gościł ponad 90 osób reprezentujących przedsiębiorstwa i organizacje sektora transportowego oraz instytucje naukowe zainteresowanych zagadnieniami wpływu i znaczenia kolei w poprawie dostępności transportowej regionów. W programie znalazło się 6 referatów o poniższej tematyce:


Rozwój sieci kolejowej w Polsce po 1918 r. – plany i realizacja.

dr inż. Andrzej Massel - Instytut Kolejnictwa.

Polska sieć kolejowa w świetle badań dostępności.

prof. Tomasz Komornicki, prof. Piotr Rosik – Instytut Geografiii Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Systemowa organizacja kolejowych przewozów pasażerskich.

dr inż. Andrzej Żurkowski - Instytut Kolejnictwa.

Planowanie systemów kolejowych w oparciu o koncepcje

zagospodarowania przestrzennego.

Jan Raczyński - Instytut Kolejnictwa.

Rola nowych linii kolejowych w poprawie dostępności regionów.

dr Jakub Majewski – Fundacja ProKolej.

Polska sieć kolejowa w perspektywie 2040 roku.

Michał Litwin – Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych