NASZE WYDAWNICTWA

Railway safety, security and cybersecurity. Comprehensive approach to safety of the guided transport systems.

dr. hab. inż. Marek Pawlik czytaj więcej

Cena: 50 PLN

BADANIA NAUKOWE DLA ROZWOJU TRANSPORTU SZYNOWEGO Młoda kadra Instytutu Kolejnictwa w realizacji projektów badawczych

dr. hab. inż. Jarosław Moczarski czytaj więcej

Cena: 50 PLN

Transformacja miejskiego transportu elektrycznego na Ukrainie po 1991 roku

dr Andrzej Soczówka i Ivan Rudakevych czytaj więcej

Cena: 100 PLN

Overview of the key electromagnetic compatibility issues in high-speed rail direct-current traction operation

dr. inż. Andrzej Białoń i Prof. dr. inż. Victor G. Sychenko czytaj więcej

Cena: 50 PLN


Rola okręgu doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w badaniach taboru i infrastruktury kolejowej

dr inż. Andrzej Massel czytaj więcej

Cena: 50 PLN

Metody i narzędzia oceny wykorzystania infrastruktury transportowej na przykładzie badań infrastruktury kolejowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1989–2019

dr inż. Andrzej Massel czytaj więcej

Cena: 70 PLN

Hazards in the Railroad Structures

prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch czytaj więcej

Cena: 70 PLN


Prace ładunkowe w transporcie kolejowym

04.07.2018

dr inż. Janusz Poliński czytaj więcej

Cena: 50 PLN


Zagrożenia w nawierzchni kolejowej

22.02.2018

prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch czytaj więcej

Cena: 50 PLN


Łódzki węzeł kolejowy

27.02.2017

Monografia pod redakcją naukową dr inż. Andrzej Massel czytaj więcej

Cena: 50 PLN

Wyłączniki szybkie prądu stałego w transporcie szynowym

17.01.2017

dr inż. Artur Rojek czytaj więcej

Cena: 50 PLN

Kompatybilność elektromagnetyczna zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego przy ruchu pociągów z podwyższonymi prędkościami

07.01.2017

dr inż. Andrzej Białoń (IK), prof. dr hab. inż. W. G. Syczenko z DUIT czytaj więcej

Cena: 50 PLN

Informacja pasażerska na kolei

03.01.2017

dr inż. Janusz Poliński czytaj więcej

Cena: 50 PLN

Rola kolei w transporcie intermodalnym

30.12.2016

dr inż. Janusz Poliński czytaj więcej

Cena: 50 PLN


Koleje Dużych Prędkości w Polsce

12.01.2016

Praca pod redakcją naukową prof. nzw. dr hab. inż. Mirosława Siergiejczyka czytaj więcej

Cena: 50 PLN

Projektowanie uniwersalne – dostosowanie kolei do przewozu osób niepełnosprawnych

19.12.2012

dr inż. Janusz Poliński czytaj więcej

Cena: 50 PLN