DLA AUTORÓW

Autorzy proszeni są o składanie swoich prac przeznaczonych do publikacji zarówno w formie wydruku (2 egz.), jak i w formie elektronicznej.

Prace w postaci elektronicznej prosimy przesyłać w formacie MS Word. Równania, ilustracje, wykresy i tablice powinny być edytowalne.

Wszelkie ilustracje, wykresy i tablice powinny być umieszczone w tekście i przesłane dodatkowo w osobnych plikach.

 

Bibliografia:

Odwołania do literatury w tekście artykułu powinny zawierać numer danej pozycji podany w nawiasie kwadratowym [ ]. W zestawieniu bibliografii na końcu artykułu należy zamieścić wszystkie cytowane pozycje w porządku alfabetycznym wg nazwisk (pierwszego z autorów w przypadku prac zespołowych), wymieniając wszystkich autorów jeżeli liczba autorów nie jest większa niż trzech. Przy większej liczbie autorów należy podać nazwisko i inicjał imienia pierwszego autora i skrót „i. in.”. Nazwiska pisane cyrylicą powinny być podane w transkrypcji zgodnie z normą PN-ISO 9:2000.

 

Wersję elektroniczną należy przesyłać na adres: joannacybulska@ikolej.pl