PRACOWNIA MATERIAŁÓW NIEMETALOWYCH

 

Bezpieczeństwo pożarowe w pojazdach szynowych:

Ocena spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wg  PN-EN 45545-1-7 oraz TSI SRT, TSI LOC&PAS, TSI WAG dla pojazdów szynowych.

Badania właściwości ogniowych urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych znajdujących się w lub na pojeździe szynowym;

Badania laboratoryjne właściwości palnych i dymowych oraz toksyczności produktów spalania dla materiałów przeznaczonych do budowy i wyposażenia oraz naprawy taboru szynowego zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 45545-2, badania wg norm związanych:

 • PN-EN ISO 9239-1 (CHF, HF-X);
 • ISO 5658-2 (CFE);
 • ISO 5660-1 (MARHE);
 • PN-EN ISO 11925-2 (rozprzestrzenianie płomienia);
 • PN-EN ISO 4589-2 (OI),
 • PN-EN ISO 5659-2 (Ds max, Ds(4), VOF4);
 • PN-EN 45545-2+A1 Załącznik A oraz PN-EN 16989 (odporność na przecięcie);
 • ISO/TR 9705-2 oraz PN-EN 45545-2+A1 Załącznik B (MARHE, RHR peak);
 • PN-EN ISO 17084 (CITG)
 • PN-EN 16989 (MARHE, RHR peak, TSP, wysokość płomienia);
 • PN-EN 60332-3-24 oraz PN-EN 50305 p. 9 (spalona długość wiązki);
 • PN-EN 60332 1-2+A1+A11 (niespalona długość);
 • PN-EN 61034-2+A1 (transmitancja);
 • PN-EN 60695-11-10 (czas palenia i żarzenia);
 • PN-EN 60695-2-11 (wystąpienie zapalenia i żarzenia).

 

Doradztwo i ekspertyzy w zakresie:

 • doboru odpowiednich materiałów konstrukcyjnych i wyposażenia dla taboru szynowego w celu zapewnienia zwiększenia bezpieczeństwa oraz ograniczenia strat ekonomicznych, spowodowanych skutkami pożarów.

 

PRACOWNIA MATERIAŁÓW NIEMETALOWYCH dysponuje specjalistycznymi stanowiskami badawczymi wykorzystywanymi do badań, m. in.:

Piec rurowy do pomiarów toksyczności
Badania temperatury rozżarzonym drutem wg PN-EN 60695-2-11 (wystąpienie zapalenia i żarzenia)
Badania małym płomieniem wg PN-EN 60695-11-10 (czas palenia i żarzenia)
Badania wg PN-EN 45545-2 Zał. A; PN-EN 16989 (odporność na przecięcie)
Badania wg PN-EN ISO 9239-1 (CHF, HF-X)
Badania wg PN-EN 60332 1-2 +A1+A11 (niespalona długość)

Badania wg ISO/TR 9705-2 ,  PN-EN 45545-2+A1 Załącznik B oraz PN-EN 16989

(MARHE, RHR peak, TSP, wysokość płomienia)

Badania wg PN-EN ISO 11925-2 (rozprzestrzenianie płomienia)

Badanie wyznaczania szybkości uwalniania ciepła oraz produkcji dymu dla materiałów poddanych działaniu
promieniowania cieplnego wg ISO 5660-1 (MARHE)

Badania wg PN-EN 60332-3-24 oraz PN-EN 50305 p. 9
(spalona długość wiązki)

Badania wg PN-EN 61034-2+A1 (transmitancja w %)

Badania wg ISO 5658-2 (CFE)

Badania wg PN-EN ISO 5659-2 z analizatorem FTIR (Ds max, Ds(4), VOF4)

Badania wg PN-EN ISO 4589-2 (OI)

Pomieszczenie klimatyczne do klimatyzacji obiektów wielkogabarytowych

To top