AKTUALNE TERMINY KURSÓW

Instytut Kolejnictwa serdecznie zaprasza w imieniu Ośrodka Szkoleniowego Badań Ultradźwiękowych Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji do wzięcia udziału w kursach organizowanych w tym roku.

Ośrodek Szkoleniowy Badań Ultradźwiękowych w Instytucie Kolejnictwa posiada pozytywną ocenę kursów badań nieniszczących wystawioną przez UDT–CERT:

 • kurs metodą ultradźwiękową UT-1 i UT-2 w sektorze 8 [O],
 • kurs metodą ultradźwiękową UT-1 i UT-2 w sektorze 8 [K].

Ośrodek Egzaminacyjny w Instytucie Kolejnictwa jest uznanym przez UDT-CERT Ośrodkiem Egzaminacyjnym UDT-CERT w zakresie kursów badań nieniszczących w metodzie ultradźwiękowej w sektorze 8 [O].

Kursy realizowane są zgodnie z normą PN-EN ISO 9712:2012.

Uczestnicy kursu otrzymują  Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Po ukończeniu kursu badań nieniszczących UT-1 8 [O] lub UT-2 8 [O], którzy zdadzą egzamin wewnętrzny mogą w Ośrodku Egzaminacyjnym Badań Ultradźwiękowych w Instytucie Kolejnictwa, w terminie wyznaczonym przez UDT-CERT przystąpić do Egzaminu Certyfikacyjnego w odpowiedniej metodzie i stopniu.

Terminy planowanych kursów:

 • 7-8.03.2023 – kurs odświeżający wiedzę dla osób ubiegających się o recertyfikację w badaniach UT, w sektorze [8]
 • 08-17.05.2022 – kurs specjalistyczny sektor 8 [O+K] dla kandydatów ubiegających się o certyfikat UT 2 stopnia w sektorze 8 [O], dedykowany dla osób, które ukończyły szkolenie UT 2 [7] lub posiadają certyfikat UT 2 w sektorze [7]
 • 30-31.05.2023 – kurs odświeżający wiedzę dla osób ubiegających się o recertyfikację w badaniach UT, w sektorze [8]
 • 05-09.06.2023 – kurs specjalistyczny sektor 8 [O] dla kandydatów ubiegających się o certyfikat UT 2 stopnia w sektorze 8 [O], dedykowany dla osób, które ukończyły szkolenie UT 2 [7] lub posiadają certyfikat UT 2 w sektorze [7]
 • 26-27.09.2023 – kurs odświeżający wiedzę dla osób ubiegających się o recertyfikację w badaniach UT, w sektorze [8]
 • 16-25.10.2023 – kurs specjalistyczny sektor 8 [O+K] dla kandydatów ubiegających się o certyfikat UT 2 w sektorze 8 [O], dedykowany dla osób, które ukończyły szkolenie UT 2 w sektorze [7] lub posiadają certyfikat UT 2 w sektorze [7]
 • 20-24.11.2023 – kurs specjalistyczny sektor 8 [O] dla kandydatów ubiegających się o certyfikat UT 1 w sektorze 8 [O], dedykowany dla osób, które ukończyły szkolenie UT1 w sektorze [7] lub posiadają certyfikat UT1 w sektorze [7]
 • 13-14.12.2023 – kurs odświeżający wiedzę dla osób ubiegających się o recertyfikację w badaniach UT, w sektorze [8

UWAGA: Zastrzegamy, że terminy mogą ulec zmianie w zależności od liczby uczestników oraz innych wydarzeń niezależnych od Organizatora.

Ceny kursów:

 • kurs specjalistyczny UT1 lub UT2 w sektorze 8[O] – 40 godzin – 3300 zł/os.
 • kurs specjalistyczny UT2 w sektorze 8[O+K] – 66 godzin – 5000 zł/os.
 • kurs doszkalający z wiedzy ogólnej – 18 godzin – 1450 zł/os.

Informacje:

Informujemy, że nie ma możliwości zakwaterowania uczestników kursów na terenie Instytutu Kolejnictwa.

Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia we własnym zakresie w lokalach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie Instytutu Kolejnictwa.

 

 

Formularz zgłoszeniowy

http://www.ikolej.pl/fileadmin/user_upload/logos/Formularz_zgloszeniowy.png

To top