AKTUALNE TERMINY KURSÓW

Instytut Kolejnictwa serdecznie zaprasza w imieniu Ośrodka Szkoleniowego Badań Ultradźwiękowych Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji do wzięcia udziału w kursach organizowanych w tym roku.

Ośrodek Szkoleniowy Badań Ultradźwiękowych w Instytucie Kolejnictwa posiada pozytywną ocenę kursów badań nieniszczących wystawioną przez UDT–CERT:

  • kurs metodą ultradźwiękową UT-1 i UT-2 w sektorze 8 [O],
  • kurs metodą ultradźwiękową UT-1 i UT-2 w sektorze 8 [K].

Ośrodek Egzaminacyjny w Instytucie Kolejnictwa jest uznanym przez UDT-CERT Ośrodkiem Egzaminacyjnym UDT-CERT w zakresie kursów badań nieniszczących w metodzie ultradźwiękowej w sektorze 8 [O].

Kursy realizowane są zgodnie z normą PN-EN ISO 9712:2012.

Uczestnicy kursu otrzymują  Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Po ukończeniu kursu badań nieniszczących UT-1 8 [O] lub UT-2 8 [O], którzy zdadzą egzamin wewnętrzny mogą w Ośrodku Egzaminacyjnym Badań Ultradźwiękowych w Instytucie Kolejnictwa, w terminie wyznaczonym przez UDT-CERT przystąpić do Egzaminu Certyfikacyjnego w odpowiedniej metodzie i stopniu.


Terminy planowanych kursów:

  • 8-9.06.2022 – kurs odświeżający wiedzę dla osób ubiegających się o recertyfikację w badaniach UT, w sektorze [8],
  • 03-12.10.2022 – kurs specjalistyczny sektor 8 [O+K] dla kandydatów ubiegających się o certyfikat UT 2 stopnia w sektorze 8 [O], dedykowany dla osób, które ukończyły szkolenie UT 2 [6,7] lub posiadają certyfikat UT 2 w sektorze [6,7],
  • 26-27.10.2022 – kurs odświeżający wiedzę dla osób ubiegających się o recertyfikację w badaniach UT, w sektorze [8],
  • 21-25.11.2022 – kurs specjalistyczny sektor 8 [O] dla kandydatów ubiegających się o certyfikat UT 1 w sektorze 8 [O], dedykowany dla osób, które ukończyły szkolenie UT 1 w sektorze [6,7] lub posiadają certyfikat UT 1 w sektorze [6,7],
  • 14-15.12.2022 – kurs odświeżający wiedzę dla osób ubiegających się o recertyfikację w badaniach UT, w sektorze [8].


UWAGA: Zastrzegamy, że terminy mogą ulec zmianie w zależności od liczby uczestników oraz innych wydarzeń niezależnych od Organizatora.


Ceny kursów (od 1 osoby):

  • kurs specjalistyczny UT1 lub UT2 w sektorze 8[O] – 40 godzin – 3000 zł +VAT
  • kurs specjalistyczny UT2 w sektorze 8[O+K] – 66 godzin – 4700 zł +VAT
  • kurs doszkalający z wiedzy ogólnej – 18 godzin – 1350 zł +VAT.

 

Informacje:

Informujemy, że nie ma możliwości zakwaterowania uczestników kursów na terenie Instytutu Kolejnictwa.


Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia we własnym zakresie w lokalach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie Instytutu Kolejnictwa.

 

Formularz zgłoszeniowy

http://www.ikolej.pl/fileadmin/user_upload/logos/Formularz_zgloszeniowy.png

 

To top