SIGNALLING AND TELECOMMUNICATION LABORATORY

Signalling and Telecommunications Laboratory (IK) accredited since 2000, is based on the management system complies with the standard of BS EN ISO / IEC 17025:2005 and has Accreditation Certificate No. AB 310 of the PCA. The aim of the policy, ensuring a high quality level of research undertaken and the satisfaction of the requirements and expectations of our customers.

Signalling and Telecommunications Laboratory performs laboratory tests, field and operational interlocking rail system and high-speed telecommunications and radio communication devices and selected electrical and electronic appliances rail vehicles.

We deal so that accidental development expertise, technical reviews products for compliance with the requirements of the country standards and regulations, and issue opinions so that the operating systems and signalling devices.

 • we test for product certification,
 • confirmation of conformity with national standards, international or other requirements,
 • technical issues opinions needed to obtain a certificate of release to service.

We offer:

 • Parametric and functional testing of the level crossing signaling devices,
 • Functional testing of an automatic train braking devices – AWS,
 • Functional testing of the device active deadman – CA,
 • Functional testing of the function of radiostopu,
 • Research projectors rail vehicles,
 • Research luminaries for lighting railway areas,
 • Insulation tests electrical and electronic equipment,
 • Test portable and mobile radio,
 • Tests pf radio coverage along the railway route,
 • Environmental testing equipment including climate research (from -40oC to +95 oC),
 • Functional testing of related system manual block and automatic block with interlocking,
 • Functional testing of related system at railway crossings category A and category B with interlocking,
 • Functional testing of interlocking,
 • Functional and parametric tests drives Switch,
 • Test of CCTV (TVu),
 • Tests of electromagnetic compatibility:
  • Surge immunity test (SURGE),
  • Electrical fast transient/burst immunity test (BURST),
  • Tests voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests AC and DC (PQT),
  • Electrostatic discharge immunity test (ESD),
  • Radiated field emission measurement in the frequency range 9kHz to 1GHz,
  • Radiated field emission measurement conducted in the frequency range 9kHz to 30MHz.

Testing Equipment

Stand for measuring insulation resistance
Stanowisko do badań rezystancji izolacji
Stanowisko do badań wytrzymałości elektrycznej izolacji
Stanowisko do badań wytrzymałości elektrycznej izolacji napięciem AC
Stanowisko do badań klimatycznych
Stanowisko do badań wytrzymałości elektrycznej izolacji napięciem AC i DC
Zestaw typu TPK-05 do badania stopnia ochrony IP4x
Stanowisko do badań klimatycznych
Stanowisko do badań klimatycznych
Stanowisko do badań klimatycznych - komora FEUTRON GmbH
Stanowisko do badania stopnia ochrony IPx4
Stanowisko do badań klimatycznych - komora Climats
Stanowisko do badań napędów zwrotnicowych
Zestaw typu TPK-05 do badania stopnia ochrony IP4x
Stanowisko do badań odporności na ESD
Stanowisko do badania stopnia ochrony IPx4
Tester radiokomunikacyjny CMT-54 do pomiarów parametrów radiotelefonów noszonych i przewoźnych
Stanowisko do badań napędów zwrotnicowych
Zasilacz stabilizowany RSS-200
Zasilacz stabilizowany RSS-200
Pomiar emisji zaburzeń przewodzonych pokładowej sieci zasilającej niskiego napięcia
Pomiar emisji zaburzeń przewodzonych pokładowej sieci zasilającej niskiego napięcia
Stanowisko do badań emisji zaburzeń przewodzonych dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Stanowisko do badań emisji zaburzeń przewodzonych dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Stanowisko do badań odporności EMC
Odbiornik pomiarowy ESR do 7GHz
Uniwersalny tester radiokomunikacyjny CMU200 dla standardów GSM, GSM-R, GPRS
Stanowisko do badań odporności EMC
Teslomierz hallotronowy DC do pomiaru indukcji magnetycznej
Stanowisko do badań odporności na ESD
Miernik pola elektromagnetycznego AC
Stanowisko do badań odporności EMC na pole magnetyczne o częstotliwości sieci 50Hz
Pomiar emisji zaburzeń promieniowanych
Stanowisko do badań odporności EMC na impulsowe pole magnetyczne
Pomiar emisji zaburzeń promieniowanych
Teslomierz hallotronowy DC do pomiaru indukcji magnetycznej
Pomiar emisji zaburzeń promieniowanych
Miernik pola elektromagnetycznego AC
Tester radiokomunikacyjny CMT-54 do pomiarów parametrów radiotelefonów noszonych i przewoźnych
Uniwersalny tester radiokomunikacyjny CMU200 dla standardów GSM, GSM-R, GPRS
Pomiar emisji zaburzeń promieniowanych
Pomiar emisji zaburzeń promieniowanych
Pomiar emisji zaburzeń promieniowanych
Pomiar emisji zaburzeń promieniowanych do 6GHz od urządzeń
Stanowisko EMC na Torze Doświadczalnym IK w Żmigrodzie
Selektywny miernik pola elektromagnetycznego SRM-3006
Selektywny miernik pola elektromagnetycznego SRM-3006 do badania stacji bazowych
System pomiarowy firmy Rohde&Schwarz do badań natężenia pola elektromagnetycznego w standardzie GSM-R
Stanowisko do badań odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej
Oscyloskop cyfrowy typu RTO1022 prod. R&S
Stanowisko do testów napięcia zasilania według PN-EN 50155
Sieć sztuczna dla urządzeń 3-fazowych
Generator do badań odporności dla urządzeń 3-fazowych
Goniofotometryczne stanowisko pomiarowe
Goniometr
Fotometr
Stanowisko pomiarowe do obsługi goniometru
Stanowisko do pomiaru barwy światła
Stanowisko do pomiaru równomierności luminancji powierzchni świecącej
Ława fotometryczna do pomiarów światłości źródeł światła

To top

Komora EMC typu SAC do specjalistycznych badań EMC
Komora EMC typu SAC do specjalistycznych badań EMC
Komora EMC typu SAC do specjalistycznych badań EMC
System pomiarowy EMS
Antena logarytmiczno-okresowa do systemu EMS
Sonda pola elektromagnetycznego do systemu EMS
Stanowisko pomiarowe EMS w komorze SAC

Certificates

Signalling and Telecommunications Laboratory holds Accreditation Certificate No. AB 310 granted by the Polish Centre for Accreditation.


The Railway Research Institute - Signalling and Telecommunications Laboratory is a regular member of Polish Testing Laboratories Club POLLAB.

The Railway Research Institute - Signalling and Telecommunications Laboratory is a member of EMC Society Polish Chapter of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

The researchers of the Laboratory participate in in standardisation works in Technical Committees operating at the Polish Committee for Standardisation, which include:

 • Technical Committee no. 4 for Lighting Technology,
 • Technical Committee no.11 for Telecommunications (ITC),
 • Technical Committee no.104 for Electromagnetic Compatibility.

Contact

Head of Signalling and Telecommunication Laboratory

Marek Sumiła, Ph.D. Eng.

tel. +48 22 47 31 451

msumila@ikolej.pl

 

Deputy Head of Laboratory

Patryk Wetoszka, M.Sc., Eng.

tel. +48 22 47 31 399

pwetoszka@ikolej.pl

 

Head of Signalling Unit

Kamil Białek, M.Sc., Eng.

tel. +48 22 47 31 399

kbialek@ikolej.pl

 

Head of Telecommunication Unit

Krzysztof Tchórzewski, M.Sc., Eng.

tel. +48 22 47 31 091

ktchorzewski@ikolej.pl


Head of Quality

Monika Sawicka, M.Sc., Eng.

tel. +48 22 47 31 091

msawicka@ikolej.pl

 

Sekretariat

Joanna Grześlak

tel. +48 22 47 31 045

jgrzeslak@ikolej.pl

To top