DZIAŁ KOORDYNACJI PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Podstawowym zadaniem Działu jest koordynacja działań Instytutu Kolejnictwa w obszarze przygotowania, prowadzenia formalnych procedur o pozyskanie dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektów badawczych i rozwojowych w obszarze transportu szynowego. W szczególności  projektów interdyscyplinarnych, które wymagają zaangażowania specjalistów z różnych komórek merytorycznych i laboratoriów Instytutu. Dział Koordynacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej w tym zakresie zajmuje się:

  • inicjowaniem i wspieraniem organizacji konsorcjów zgłaszających wnioski projektowe na projekty badawcze i rozwojowe;
  • pozyskiwaniem dofinansowania do proponowanych projektów badawczych i rozwojowych;
  • wprowadzaniem ekspertów z Instytutu Kolejnictwa i współpracujących jednostek naukowych do konsorcjów i zespołów realizujących europejskie projekty badawcze;
  • wspieraniem zespołów realizujących, z udziałem Instytutu Kolejnictwa, projekty badawcze i rozwojowe w zakresie czynności formalnych i rozliczeniowych.

Dział koordynuje również działania Instytutu Kolejnictwa w zakresie współpracy z innymi jednostkami naukowymi, badawczymi i organizacjami działającymi w obszarze transportu szynowego, w szczególności w relacjach międzynarodowych oraz w europejskiej przestrzeni badawczej. Dział służy w tym zakresie informacją i konsultacjami dla wszelkich zainteresowanych tymi obszarami podmiotów.

Specyficznym zadaniem Działu jest koordynacja interdyscyplinarnych ekspertyz i opinii dotyczących wypadków kolejowych, wykonywanych na zlecenia sądów lub organów prowadzących postępowania przygotowawcze.

 

Kierownik Działu

dr Renata Barcikowska

tel. +48 22 47 31 500

rbarcikowska@ikolej.pl