ZAKŁAD ELEKTROENERGETYKI

Zakład Elektroenergetyki przeprowadza badania i próby oraz realizuje prace naukowo-badawcze w zakresie:

 • Systemu zasilania trakcji elektrycznej;
 • Sieci trakcyjnej;
 • Systemów zasilania odbiorów nietrakcyjnych;
 • Aparatów i urządzeń elektrycznych;
 • Pantografów.

 

Zakład Elektroenergetyki oferuje w zakresie realizowanych procesów certyfikacji:

 • Badania elementów i urządzeń systemu zasilania trakcji elektrycznej;
 • Ocenę systemów zasilania trakcji elektrycznej i zachodzących w nich zjawisk;
 • Analizy ogólnosystemowe zapotrzebowania i zapewnienia mocy przez systemy zasilania trakcji elektrycznej
  z uwzględnieniem wymaganej jakości energii elektrycznej;
 • Badania sieci trakcyjnej i jej elementów;
 • Badania dynamicznej współpracy pomiędzy pantografem i siecią trakcyjną;
 • Prace rozwojowe w zakresie wymagań i standardów dla sieci trakcyjnych;
 • Prace rozwojowe w zakresie diagnostyki sieci trakcyjnych;
 • Badania pantografów i ich elementów;
 • Badania jakości energii elektrycznej AC i DC;
 • Badania systemów zasilania odbiorów nietrakcyjnych;
 • Ocenę jakości wyrobów na zgodność z normami polskimi i europejskimi;
 • Opracowanie dokumentów i opinii w celu kwalifikacji wyrobów.kontakt

Kierownik Zakładu

dr inż. Artur Rojek

tel. +48 22 47 31 040

tel. +48 22 47 31 310

arojek@ikolej.pl

 

Kierownik Sekcji Laboratoryjno-Pomiarowej

mgr inż. Włodzimierz Kruczek

tel. +48 22 47 31 086

wkruczek@ikolej.pl

 

Sekretariat

Karolina Stodulska

tel. +48 22 47 31 310

kstodulska@ikolej.pl