RADA PROGRAMOWA

prof. Janusz Dyduch – Przewodniczący (KT PAN, PRad)

prof. Wiesław Bajon (PW)

prof. Henryk Bałuch (IK, WAT)

prof. Maria Bałuch (IK, PRad)

prof. Tadeusz Basiewicz (PW)

prof. Mirosław Chaberek (UG)

prof. Andrzej Chudzikiewicz (PW)

prof. Włodzimierz Czyczuła (PK)

prof. Mirosława Dąbrowa-Bajon (PW)

prof. Włodzimierz Gąsowski (IPSz)

prof. Marianna Jacyna (PW)

prof. Jerzy Kisilowski (PW)

prof. Władysław Koc (PGd)

prof. Marek Krużyński (PWr)

prof. Andrzej Lewiński (PRad)

prof. Jerzy Kwaśnikowski (PP)

prof. Bogusław Liberadzki (SGH)

prof. Mirosław Luft (PRad)

prof. Jerzy Mikulski (PŚl)

prof. Leszek Mindur (SGH)

prof. Leszek Rafalski (IBDiM)

prof. Andrzej Rudnicki (PK)

prof. Mirosław Siergiejczyk (IK, PW)

prof. Marek Sitarz  (PŚl)

prof. Wiesław Starowicz (PK)

prof. Adam Szeląg (PW)

prof. Elżbieta Szychta (PRad)

prof. Wojciech Wawrzyński (PW)

prof. Ireneusz Winnicki (WAT)

prof. Krystyna Wojewódzka-Król (UG)

prof. Wiesław Zabłocki (PW)