POIR 04.01.04-00-0084/17

 

POIR 04.01.04-00-0084/17

Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne


 

Tytuł projektu

Symulacyjny system szkoleniowy dla maszynistów lokomotyw manewrowych oraz pracowników bocznic i stacji rozrządowych zaangażowanych w procesy manewrowe zwiększający efektywność i bezpieczeństwo ich działania

Beneficjent

Sim Factor Sp. z o.o., Instytut Kolejnictwa

Cel projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R, w których rezultacie zostanie opracowany symulacyjny system szkoleniowy przeznaczony dla sektora kolejowego. Prace manewrowe są dla kolei obciążeniem, które należy w miarę możliwości ograniczać i racjonalizować, ponieważ stanowią źródło kosztów własnych. Istotne jest również zapewnienie ich bezpieczeństwa (w roku 2016 zanotowano 120 wypadków na bocznicach, z czego 5 śmiertelnych). System pozwoli na prowadzenie szkoleń manewrowych dla maszynistów lokomotyw manewrowych oraz pozostałych pracowników uczestniczących w manewrach. Manewry w branży kolejowej odbywają się zasadniczo na bocznicach, stacjach rozrządowych oraz punktach przeładunkowych. Specyfika każdego z tych typów lokalizacji zostanie dokładnie odtworzona w systemie wraz z najistotniejszymi procesami.

System szkoleniowy będzie składał się ze stanowiska maszynisty, stanowiska kierownika manewrów oraz stanowiska instruktorskiego. Na potrzeby stanowiska maszynisty zostanie odtworzona kabina lokomotywy manewrowej SM-42. Konstrukcja lokomotywy manewrowej jest podporządkowana umożliwieniu maszyniście prowadzenia pojazdu w obu kierunkach jazdy bez dodatkowych utrudnień. Stąd też odtworzona kabina będzie posiadać 2 pulpity sterujące oraz widok przez wszystkie dostępne okna (zamiast szyb zostanie zamontowany system odtwarzający obraz). Będzie to pierwszy system tak wiernie odtwarzający specyfikę pracy lokomotywy manewrowej na świecie. Stanowisko kierownika manewrów będzie wyposażone w gogle wirtualnej rzeczywistości oraz czujniki śledzenia i rozpoznawania ruchów (w pracy kierownika istotne są gesty rąk). Poprzez okulary VR szkolony będzie mógł poczuć się jak w rzeczywistej lokalizacji podczas realizowania prawdziwych procesów manewrowych. Oba stanowiska będą nadzorowane przez stanowisko instruktorskie, z którego będzie można również inicjować scenariusze, nieprzewidziane wydarzenia lub zmieniać warunki atmosferyczne.

Wartość projektu

4 272 154,35 PLN

Wartość wkładu

3 398 149,31 PLN