POIR 04.01.01.00-0020/17

POIR 04.01.01.00-0020/17

Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

 

 

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania infrastrukturą oświetleniową̨ na sieci zarządzanej przez PLK S.A.

Beneficjent

Instytut Kolejnictwa, SILED Sp. z o.o., Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o., ABZ Consulting Sp. z o.o.

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie systemu zarządzania, sterowania i monitorowania oświetlenia terenów kolejowych w skali obszaru działa Spółki PKP PLK S.A. Ideą projektu jest wykorzystanie nowoczesnych opraw LED wyposażonych w cyfrowe złącza sterowania. Opracowana zostanie metoda dynamicznego sterowania intensywnością świecenia opraw, uwzględniająca rzeczywisty ruch pociągów na stacji oraz obecność ludzi na peronach.
Projekt zakłada zbudowanie systemu informatycznego, rozsyłającego do obiektów terenowych informacje o planie ściemniania oświetlenia na najbliższy okres (rzędu 1-2 godzin). Sterowniki oświetleniowe na obiektach użyją informacji do sterowania oprawami. Przy braku takiej informacji, sterowniki powinny załączać nominalną intensywność świecenia. Drugim czynnikiem włączającym pełne oświetlenie będą sygnały o obecności ludzi.

Projekt zakłada osiągnięcie celu poprzez realizację zadań w następujących krokach:

1. Wykonanie inwentaryzacji, zakończonej audytem energetycznym dla 110 tys. opraw - instalacji nie objętych programami modernizacji

2. Opracowanie otwartych standardów budowy systemu sterowania oświetleniem. Standardy będą definiować elementy systemu i ich funkcjonalność, opisywać metody i protokoły wymiany informacji, złącza (interfejsy) urządzeń. Przewiduje się użycie zarówno komunikacji przez okablowanie jak i komunikacji bezprzewodowej, bezpośrednio do trudnodostępnych opraw. W systemie będą używane nowoczesne oprawy wielu producentów, wyposażone w odpowiednie interfejsy.

3. Na bazie standardów zostaną opracowane modele urządzeń - elementów docelowego systemu. Firmy AREX i SILED opracują reprezentatywny zestaw urządzeń, zgodnych ze standardami.

4. Opracowane zostaną projekty wdrożeniowe instalacji oświetleniowych z użyciem modelowych urządzeń, implementujące założenia standardu w realnych warunkach użytkowych

5. Powstanie prototypowana instalacja demonstracyjna, która potwierdzi założenia standardu i skuteczność całej idei projektu.

Wartość projektu

8 294 082,50 PLN

Wartość wkładu UE

2 878 174,85 PLN