INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIAJĄCE REALIZACJĘ BADAŃ DEFEKTOSKOPOWYCH SZYN PRZY PRĘDKOŚCI OD 60 KM/H DO 120 KM/H

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

BRIK2/0013/2022

Program: Wspólne Przedsięwzięcie NCBIR-PKP PLK S.A. polegające na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej pn. Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej BRIK II

 

Tytuł projektu

Innowacyjne rozwiązanie umożliwiające realizację badań defektoskopowych szyn przy prędkości od 60 km/h do 120 km/h

Beneficjent

Instytut  Kolejnictwa,    Instytut  Podstawowych  Problemów  Techniki  PAN,

ZBM  ULTRA SPÓŁKA Z O. O., USŁUGI INFORMATYCZNE „CILANTRO” PIOTR GOŁĄBEK

Cel projekt

Zadaniem Projektu będzie opracowanie nowego systemu diagnostyki ultradźwiękowej szyn eksploatowanych, umożliwiający prowadzenie badań z prędkością w zakresie od 60 do 120 km/h. Przed przystąpieniem do konstrukcji planowane jest rozwinięcie obecnego programu komputerowego pozwalającego na numeryczną symulację badań szyn uwzględniające zmianę położenia głowicy ultradźwiękowej w trakcie cyklu nadawczo-odbiorczego. Zostanie zastosowana innowacyjna technika budowy wielokanałowego defektoskopu w postaci macierzy opartych o FPGA tzw. „małych defektoskopów”. Defektoskopy odpowiadać będą za wstępną obróbkę sygnałów. Każda z głowic pojedynczych lub każdy z układów będzie współpracował z oddzielnym defektoskopem, co umożliwi zwiększenie szybkości działania systemu. W celu wypracowania odpowiedniej konstrukcji bloków głowic (wraz  z  zawieszeniem i systemem irygacyjnym) kolejne wersje próbne bloków poddawane będą badaniom na stanowisku pomiarowym IK przy użyciu aparatury ultradźwiękowej. Opracowany zostanie model ramy nośnej, do której zostanie zamocowany układ prowadzenia głowic zbudowany z zaawansowanych materiałów i wyposażony w układ śledzenia szyny i pozycjonowania prowadnicy głowic. Zostanie opracowany konceptualny model degradacji obrazów B-skan, odpowiadający hipotetycznym pomiarom o dużej prędkości. Następnie zapisy pomiarowe z przejazdów o małej prędkości zostaną poddane degradacjom z tego modelu i to one dostarczą symulowanych danych wejściowych do wstępnego testowania algorytmów. Opracowane zostanie kompletne oprogramowanie pomiarowe oraz analityczne, obsługujące cykl pomiarowy realizowany w konstruowanym systemie. Mechanika prowadzenia głowic uwzględniać będzie system opuszczania i podnoszenia listwy. Po zakończeniu testów prototypu wykonany zostanie montaż gotowego systemu na wagonie defektoskopowym PKP PLK S.A. Powstanie finalna wersja systemu badawczego, która ma zostać dostosowana i wykalibrowana do pracy w wagonie inspekcyjnym PKP PLK S.A.

Wartość projektu

7 694 869,12 PLN

Wartość dofinansowania

3 422 983,68 PLN