IN2STEMPO

Innowacyjne rozwiązania w przyszłych stacjach, pomiarach energii i zasilaniu (In2Stempo)

 

Lider projektu NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE LIMITED
Finansowanie:

Koszt projektu: 13 440 000,00 EUR
Koszty S2R (Of H2020) UE: 5 972 723,00 EUR
Numer Referencyjny: 777515

Czas trwania: 2017-09-01 - 2022-08-31
Obszar badań: S2R-CFM-IP3-01-2017 Rozwiązania inteligentnego systemu zarządzania i przyszłych stacji
Strona projektu:

https://projects.shift2rail.org/s2r_ip3_n.aspx?p=IN2stempo

 

Opis:

Shift2Rail jest pierwszą europejską inicjatywą kolejową, której celem jest poszukiwanie właściwych badań i innowacji oraz rozwiązań rynkowych aby zintegrować nowe oraz istniejące zaawansowane technologie i stworzyć innowacyjne produkty, które można wdrożyć na płaszczyźnie transportu kolejowego. Shift2Rail promuje konkurencyjność europejskiego przemysłu kolejowego oraz na bieżąco śledzi potrzeby zmieniającego się rynku transportu europejskiego. Badania i innowacje prowadzone w ramach Horyzontu 2020 (Shift2Rail jest częścią programu) moją prowadzić do rozwoju niezbędnej technologii by sprostać wymaganiom Single European Railway Area (SERA). SERA jest inicjatywą założoną przez Komisję Europejską i Agencję ds. kolei Unii Europejskiej pozostająca we współpracy z Ministerstwami Transportu krajów członkowskich, krajowymi organami ds. bezpieczeństwa o raz stowarzyszeniami branżowymi.

Projekt IN2STEMPO „Innowacyjne rozwiązania w przyszłych stacjach, pomiarach energii i zasilaniu” wpisuje się w trzy zagadnienia programu Shift2Rail (IP3):

  • TD3.9 – Inteligentne Zasilanie (Smart Power Supply Demonstrator);
  • TD3.10 - Inteligentne opomiarowanie dla kolejowego systemu zarządzania zasobami energii rozproszonej (Smart Metering for Railway Distributed Energy Resource Management System Demonstrator);
  • TD3.11 – Przyszłe stacje (Future Stations Demonstrator).
IN2STEMPO wpisuje się w główne założenia przedsięwzięcia Shift2Rail i skupia się na:  zmniejszeniu kosztów cyklu życia produktów, poprawie niezawodności i punktualności, przy jednoczesnym zwiększeniu przepustowości, a także poprawie interoperacyjności kolei oraz na zwiększeniu satysfakcji pasażerów.

IN2STEMPO Inteligentne zasilanie - ma przyczynić się do rozwoju inteligentnej sieci kolejowej opartej na rozwoju unikalnej kolejowej sieci energetycznej. Ta nowa sieć kolejowa ma integrować inteligentne pomiary energii,  innowacyjne elektroniczne elementy zasilania, zarządzanie energią oraz system magazynowania energii. Ta nowa koncepcja ma prowadzić do poprawy oraz optymalizacji: obciążenia ruchu kolejowego, kosztów energii oraz systemu bezpiecznego dostarczania energii. 

IN2STEMPO Inteligentny pomiar energii -realizowanie nieinwazyjnej, inteligentnej sieci czujników pomiarowych w systemie kolejowym. Zademonstrowany ma zostać system i interfejs służący zbieraniu danych, ich agregacji i analizy na poziomie otwartego kodu źródłowego ODM (Zarządzanie Danymi Operacyjnymi). Aplikacje wykorzystują proces analizy energetycznej  w celu usprawnienia procesu decyzyjnego. Inne możliwe aplikacje zawierają prewencyjne plany konserwacyjne, zarządzanie zasobami oraz kontrolę kosztu cyklu życia.

IN2STEMPO Przyszłe stacje - poprawianie wrażenia klientów i ich poczucia bezpieczeństwa na stacjach kolejowych. Badania będą skupiały się na poprawie zarządzania tłumem na dużych stacjach, wyglądu stacji i elementów przynależnych, dostępności pociągów i nowych technologii biletowych.


 

Więcej informacji o projekcie.