PUBLICATIONS

Magazines

Railway Issues (Problemy Kolejnictwa)Problemy Kolejnictwa

Scientific magazine published for over 50 years. It presents technical, organisational and economic issues in railway sector. Critical attitude makes the “Railway Issues” a distinguished publication on the publishing market. All articles are critically reviewed and cannot be published in other magazines before.

The main language is Polish, however the titles and summaries are translated into English and Russian.

„Railway Issues” aspire to a publication making technical and scientific achievements in railway construction, technology and organisation more popular and is aimed at development of railway transport in Poland.

The magazine is issued under the auspices of Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk – Transport Committee of the Polish Academy of Science.

The articles and summaries are available in the digital library of the institute.

ISSN 0552-2145

Works of Railway Institute (Prace Instytutu Kolejnictwa)

It is a periodical publication presenting the most important issues elaborated by the Institute and information about its international activity on symposia, seminars and conferences.

ISSN 2083-9324


Express Information (Informacja Ekspresowa)

Bibliography of railway publications.

ISSN 1427-8960

Standardisation Information (Komunikat Normalizacyjny)

The magazine presents information about standardisation activity carried out in railway sector.

ISSN 1427-060X

More information about our publications:

Bożena Kowalska

phone: +48 22 47 31 478

e-mail: bkowalska@ikolej.pl

06.05.2020

Prace Instytutu Kolejnictwa Zeszyt Nr 163

Artykuły i informacje publikowane w czasopiśmie dotyczą szeroko rozumianych problemów technicznych i ekonomicznych transportu szynowego.  [more]04.07.2018

Prace ładunkowe w transporcie kolejowym

Monografia autorstwa J. Poliński  [more]


22.02.2018

Zagrożenia w nawierzchni kolejowej

Monografia autorstwa H. Bałuch  [more]


27.02.2017

Łódzki węzeł kolejowy

Monografia pod redakcją naukową dr. inż. Andrzeja Massela  [more]


17.01.2017

Wyłączniki szybkie prądu stałego w transporcie szynowym

Monografia autorstwa: A. Rojek  [more]


07.01.2017

Kompatybilność elektromagnetyczna zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego przy ruchu pociągów z podwyższonymi prędkościami

Przedstawiamy publikację ekspertów: dr. inż. A. Białonia z Instytutu Kolejnictwa oraz prof. dr. hab. inż. W.G Syczenko z Dniepropietrowskiego Uniwersytetu inżynierów transportu im. Akademika Łazariana.  [more]


03.01.2017

Informacja pasażerska na kolei

Monografia autorstwa: J. Poliński  [more]


30.12.2016

Rola kolei w transporcie intermodalnym

Monografia autorstwa: J. Poliński  [more]


19.12.2012

Projektowanie uniwersalne – dostosowanie kolei do przewozu osób niepełnosprawnych

Niniejsza praca stanowi połączenie obowiązujących przepisów dotyczących zasad likwidowania barier architektonicznych i technicznych w odniesieniu do infrastruktury i suprastruktury z projektowaniem uniwersalnym, dającym produkty...  [more]