PUBLIC PROCUREMENT

Informacja na temat Zamówień Publicznych publikowanych po 14.06.2021 r. dostępna jest na platformie Marketplanet pod adresem: ikolej.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Informacje dotyczące wcześniejszych postępowań dostępne są na stronie BIP pod adresem: https://bip.ikolej.pl/bip/index.php?id=121&id2=128

 


Regulamin udzielania zamówień niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych w Instytucie Kolejnictwa