PROFESSIONAL TRAININGS

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą szkoleń prowadzoną przez Instytut Kolejnictwa.

Instytut Kolejnictwa prowadzi szkolenia dla grup zamkniętych. Szkolenia dostosowywane są do potrzeb zamawiających. Poniżej znajdują się przykładowe oferty szkoleń.


(kopiuj 1)

22.02.2017

Ośrodek Szkoleniowy Badań Ultradźwiękowych

Szkolenie specjalistyczne personelu firm i zakładów naprawczych związanych z kolejnictwem  [more]


05.02.2016

III edycja szkolenia

W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ WIEDZY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM  [more]