STUDIA WYKONALNOŚCI

 • Wstępne studia wykonalności dla:
  • modernizacji i budowy linii kolejowych,
  • wdrażania nowych systemów technicznych.
 • Studia wykonalności dla projektów związanych z infrastrukturą transportu w Polsce finansowanych z Funduszu Spójności i Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • Projekty układów torowych, zasilania trakcyjnego i sterowania ruchem kolejowym.
 • Koncepcje organizacji transportu publicznego dla samorządów lokalnych.
 • Studia wykonalności i projekty dla aglomeracji miejskich:
  • metro,
  • tramwaje,
  • koleje miejskie.
 • Ekspertyzy i opinie techniczne dla operatorów kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych.
 • Koncepcje organizacji i monitorowania procesu realizacji przewozów oraz gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji, w tym elektronicznej wymiany dokumentów.

 

Zakład odpowiedzialny - Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów