CERTIFICATION

UWAGA: ZMIANA

Instytut Kolejnictwa uprzejmie informuje, iż wprowadził następujące zmiany w swoich programach certyfikacji wg których zostały wydane certyfikat zgodności:

1. program CW-05 został zastąpiony programem PCW-01, a programy certyfikacji CW-01, CW-02, CW-03, CW-04 i CW-07 zostały połączone w jeden program PCW-02.

2. dotychczasowy typ programu 3 wg PN-EN ISO/IEC 17067, został zastąpiony    typem N (autorski program IK) wg tej normy.

Zasadnicza różnica w programach dotyczy nadzoru nad wydanym certyfikatem, który obecnie będzie prowadzony w szczególności poprzez oceny procesu produkcji u Klienta oraz badania kontrolne certyfikowanych wyrobów w wyznaczonych laboratoriach.

Nowe programy certyfikacji prześlemy na życzenie.

The main goal of product certification is to protect the market from unsafe products (health, life and environment hazards) and raise safety of product use. Safety is the main factor particularly in the case of products for transport, especially railways. Certification procedures are a formal instrument to ensure meeting product requirements.


Certification of products

The procedure of product certification is commenced with the submission of filled in application forms at the Quality and Certification Centre, which include:

A detailed description of the product certification process is available in the Guide on certification of product for use in rail transport.

The list of normative documents devised and used in the certification of products for rail transport: Normative Documents.

Certification schemes according to which the Railway Research Institute’s certification unit carries out conformity assessment of products intended for rail transport.

List of issued Qualification Certificates: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

List of issued Conformity Certificates: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

List of issued Conformity Certificates (changes): 2016, 2017

Certification of Factory Production Control

In order to meet the demands of our clients, since 2008, the Railway Research Institute, has been conducting the certification of factory production control (ZKP) in compliance with the requirements laid down in the Minister’s of Infrastructure Regulation of 11 August 2004 on methods to declare conformity of construction products and the method of marking them with construction product’s mark (Journal of Laws No. 198/2004, item 2041).

The certification procedure of factory production control (ZKP) begins with submission of the filled in application forms (wniosek o wydanie krajowego certyfikatu ZKP,), in the Quality and Certification Centre.

A detailed description of the factory production control (ZKP)  process is available in the Guide on ZKP certification mode for suppliers: Informator dla dostawców o trybie certyfikacji ZKP.

The list of issued ZKP certificates:2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

The list of extended ZKP certificates: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

EC certification of railway interoperability constituents and interoperable railway subsystems

Since 2007, the Railway Research Institute (then CNTK - Railway Scientific and Technical Centre) as  Notified Body No. 1467 in reference to EU Council Directives 96/48/EC and 2001/16/EC has been carrying out certification in this area.

In March 2011, the Railway Research Institute was recognized Notified Body No. 1467 in reference to EU Council Directive 2008/57/EC on the interoperability of the rail system within the Community. The Quality and Certification Centre conducts certification of railway interoperability constituents and interoperable railway subsystems in compliance with Technical Specifications for Interoperability (TSIs).

The certification procedure of conformity of railway interoperability constituents and interoperable railway subsystems begins with the submission of the filled in application forms in the Quality and Certification Centre .

The list of issued EC certificates: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, new edition 2015, 2016, 2017

latest issues:2013, 2014, 2015, 2016, 2017

The list of  EC applications: 2013, 2014, 2015

The scope of granted accreditation: AC128 and AC 185 (QMS).

 

 


Certification of Quality Management Systems

In order to meet the demands of our clients, since 2014, the Railway Research Institute, has been conducting the certification of Quality Management Systems (QMS) in accordance with the European Standard EN ISO/IEC 17021:2011 “Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems” according to certification programme no. C QMS – 1.

The process of certification of Quality Management Systems begins with  the submission of the filled in application forms in the Quality and Certification Centre.


The list of issued QMS certificates: 2014, 2015, ... 2017, 2018

 

 

 


Type attestations and certificates of conformity with type

Pursuant to the Minister’s of Infrastructure Regulation of 30 April 2004 on placing into service certificates of type of construction, equipment intended for rail traffic operation and railway vehicle, the Railway Research Institute performed tests necessary to obtain such certificates and drew up opinions in this scope.

Currently under the Minister’s of Infrastructure and Development Regulation of 13 May 2014 on placing into service of certain railway constructions, equipment and vehicles (Journal of Laws of 2014, item 720), the Railway Research Institute as a body accredited by the Polish Centre for Accreditation (PCA) and pursuant to the President of the Office of Rail Transport (UTK) decision is authorized to carry out technical tests necessary to obtain certificates of placing into service of a type, stating conformity with a type and issuing type attestations and certificates of conformity with type for railway construction (steel sleepers excluding), equipment (third rail excluding), and vehicles mentioned in Chapter 3 of this Regulation.

The process of issuing type attestations and certificates of conformity with type commences with submitting a filled in application form for conducting assessment – issuing a type attestation/a certificate of conformity with type in the Quality and Certification Centre.

A detailed description of the certification process is included in the GUIDE FOR CLIENTS informing about the mode of certification of products for railways – railway construction, equipment and vehicles that require certificates of placing into service.

 

The list of issued type attestations: 2014, 2015, 2016, 2017

The list of issued certificates of conformity with type: 2014, 2015, 2016, 2017