SYSTEMY I URZĄDZENIA STEROWANIA RUCHEM

  • Prace studialne w zakresie wymagań systemowych, specyfikacji technicznych, dokumentów normalizacyjnych, przepisów i instrukcji.
  • Prace studialne w zakresie wykonalności projektów systemów sterowania ruchem.
  • Prace studialne w zakresie wdrażania europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS).
  • Prace studialne w zakresie projektowania systemów sterowania pociągiem.
  • Opinie ekspertów i ocena zgodności jakości wyrobów z normami polskimi i europejskimi.
  • Analiza i ocena strategii eksploatacji urządzeń.
  • Analiza i ocena systemów diagnostycznych.
  • Analiza i ocena systemów i procesów eksploatacji.
  • Szkolenia, staże inżynierskie.
  • Ekspertyzy powypadkowe.