PRZEWOZY

 • Opracowywanie zasad i  wymagań w zakresie organizacji i prowadzenia ruchu pociągów.
 • Sporządzanie metod operatywnego wspomagania i oceny przebiegu procesów przewozowych.
 • Komputerowe wspomaganie organizacji i realizacji przewozów.
 • Przygotowywanie koncepcji kolejowej obsługi przewozów aglomeracyjnych.
 • Wykonywanie prac rozwojowych z zakresu przewozów pasażerskich i towarowych.
 • Opracowywanie prognoz przewozowych.
 • Wykonywanie prac związanych z techniką, organizacją i logistyką w transporcie szynowym.
 • Nowe technologie przewozu ładunków i ich przeładunku.
 • Opracowywanie systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS).
 • Rozwiązywanie problemów architektonicznych i technicznych w zakresie dostępności dla osób niepełnopsprawnych.
 • Tworzenie koncepcji obsługi przewozów aglomeracyjnych, koncepcje modernizacji infrastruktury liniowej i punktowej.

 

Zakład odpowiedzialny - Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów.