OCHRONA ŚRODOWISKA

  • Standardy techniczne w aspekcie wymagań ochrony środowiska dla transportu ładunków niebezpiecznych oraz przewozów z dużymi prędkościami.
  • Metody wykonywania pomiarów i ocena oddziaływania na środowisko obiektów i systemów transportu szynowego.
  • Programy ochrony środowiska w transporcie kolejowym i szynowym transporcie miejskim.

 

Zakład odpowiedzialny - Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów