DROGI SZYNOWE

  • Badania umożliwiające zmniejszenie kosztów utrzymania dróg szynowych.
  • Badania trwałości i niezawodności dróg szynowych.
  • Standaryzacja dróg szynowych.
  • Opracowywanie komputerowych systemów doradczych, wspomagających decyzje w zakresie utrzymania i modernizacji nawierzchni i podtorza.
  • Ekspertyzy dotyczące stanu technicznego dróg i zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego (z wyłączeniem obiektów inżynieryjnych).
  • Opracowywanie, upowszechnianie i wdrażanie nowych metod badawczych oraz rozwiązań technicznych.

 

Zakład odpowiedzialny - Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów.