SYSTEMY I URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACJI I RADIOŁĄCZNOŚCI

  • Konsultacje i doradztwo techniczne z zakresu telekomunikacji.
  • Opinie i ekspertyzy dotyczące urządzeń i systemów łączności kolejowej.
  • Ekspertyzy powypadkowe.
  • Udział we wdrażaniu nowych rozwiązań.