SYSTEMY I URZĄDZENIA STEROWANIA RUCHEM

 • Prace studialne w zakresie wymagań systemowych, specyfikacji technicznych, dokumentów normalizacyjnych, przepisów i instrukcji.
 • Prace studialne w zakresie wykonalności projektów systemów sterowania ruchem.
 • Prace studialne w zakresie wdrażania europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS).
 • Prace studialne w zakresie projektowania systemów sterowania pociągiem.
 • Opinie ekspertów i ocena zgodności jakości wyrobów z normami polskimi i europejskimi.
 • Analiza i ocena strategii eksploatacji urządzeń.
 • Analiza i ocena systemów diagnostycznych.
 • Analiza i ocena systemów i procesów eksploatacji.
 • Prace konsultingowe z zakresu urządzeń srk, szkolenia, staże inżynierskie.
 • Ekspertyzy powypadkowe.
 • Doradztwo techniczne w zakresie systemów sterowania ruchem.
 • Udział we wdrażaniu nowych rozwiązań.