ELEKTROTRAKCJA I ELEKTROENERGETRYKA

 • Systemy zasilania trakcji elektrycznej:
  • ocena pracy układu elektrotrakcyjnego i analizy zjawisk w nim zachodzących;
  • analizy ogólnosystemowe zapotrzebowania i zapewnienia mocy, zużycia energii elektrycznej oraz doskonalenia systemów zasilania elektrycznej trakcji kolejowej i miejskiej pod względem wydajności i jakości energii elektrycznej;
  • analizy z zakresu koordynacji zabezpieczeń zwarciowych, przetężeniowych i przepięciowych w układzie: system elektrotrakcyjny-pojazd trakcyjny;
  • ocena systemów sterowania lokalnego i zdalnego oraz automatyki lokalnej urządzeń zasilania trakcji elektrycznej.
 • Sieć trakcyjna:
  • opracowywanie wymagań i standardów technicznych dla sieci trakcyjnej;
  • opracowywanie systemów i układów;
  • diagnostyki sieci trakcyjnej.
 • Systemy zasilania odbiorów nietrakcyjnych:
  • opracowywanie i ocena systemów nadzoru i sterowania układami elektroenergetycznymi.
 • Systemy dystrybucji i gospodarki energią elektryczną:
  • sporządzanie i ocena systemów nadzoru i rozliczeń zużycia energii elektrycznej,
  • opracowywanie i ocena systemów prognozowania i zarządzania zużyciem energii elektrycznej.
 • Ocena zgodności wykonania wyrobu z normami krajowymi i europejskimi.
 • Przygotowywanie dokumentów normatywnych i opinii dla potrzeb prowadzonej przez IK certyfikacji wyrobów.