NEWSLETTER

Nr 21

Newsletter Instytutu Kolejnictwa wydawany jest wyłącznie w języku angielskim, a jego celem jest popularyzacja osiągnięć naukowych oraz badawczo-technicznych IK w kraju i zagranicą. Adresatami wydawnictwa są: administracja rządowa i samorządowa, instytucje naukowe, podmioty gospodarcze i In. Lista adresatów jest stale uzupełniana i propozycje w tym zakresie można kierować do Redakcji.

 

Zapraszamy do lektury Newslettera

 

NR 3

NR 2

NR 1

Nr 18
Nr 19
Nr 20
NR 14
NR 15
NR 16
NR 17
NR 9
NR 10
NR 12
NR 13
NR 5
NR 6
NR 7
NR 8
NR 1
NR 2
NR 3
NR 4