18.10.2016 08:54

XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu Trakcji Elektrycznej


 

W dniach 13 -15 października 2016 r. w Zakopanem odbyła się XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu Trakcji Elektrycznej. W konferencji wzięło udział  160 osób reprezentujących  organizacje i instytucje związane z sektorem transportu szynowego . Instytut Kolejnictwa reprezentowany był przez ekspertów, którzy:

 

  • moderowali sesje w ramach sekcji problemowych:

Zasilanie i podstacje trakcji elektrycznej (14.10.2016) – dr inż. Artur Rojek

Eksploatacja urządzeń trakcji elektrycznej (14.10.2016) – dr inż. Artur Rojek

Sterowanie ruchem i kompatybilność w transporcie (15.10.2016) – dr inż. Andrzej Białoń oraz dr inż. Marek Pawlik

 

  • przygotowali i przedstawili prezentacje:

Sesja plenarna w dn. 13.10.2016:

Kierunki rozwoju taboru kolejowego dla przewozów dalekobieżnych – Jan Raczyński

Przyszłość kolei dużych prędkości w Europie i Polsce – Agata Pomykała

Europejskie wymagana techniczne dla kolei – IV pakiet i nowe TSI – Marek Pawlik

Sekcje problemowe w dn. 14 i 15.10.2016:

Proces certyfikacji sieci trakcyjnej i pantografów zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji UE 1301/2014 – Marek Kaniewski

Problemy dotyczące skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obiektach systemu zasilania trakcyjnego 3 kV DC – Włodzimierz Kruczek

Opracowanie wytycznych do projektowania nowego typu nakładek stykowych – Artur Rojek, Wiesław Majewski, Marek Kaniewski wespół z ekspertami Akademii Górniczo-Hutniczej

Urządzenia naprężające w sieci trakcyjnej. Budowa i kierunki rozwoju – Wiesław Majewski

Gazowe urządzenia naprężające z systemem antykradzieżowym – Artur Rojek wraz konstruktorami urządzeń

Magnetic  Fields Generated by Vehicles in Alternating Current Traction System – Łukasz Zawadka, Juliusz Furman, Dominik Adamski , Andrzej Białoń, Krzysztof Ortel

Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenie w kontekście oceny pomiaru emisji zaburzeń promieniowanych – Łukasz John

Pomiary pół magnetycznych taboru kolejowego w świetle obowiązującej normy kolejowej – Andrzej Białoń, Łukasz John

Safety aspects of the ERTMS baseline management – Marek Pawlik