30.12.2016 08:22

Współpraca Instytutu Kolejnictwa i Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Badania jakości wytopów stali na potrzeby przemysłu kolejowego


Naukowcy Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) we współpracy z Instytutem Kolejnictwa (IK) wykonują kompleksową ocenę jakości i bezpieczeństwa szyn kolejowych. Ścisła współpraca obu instytucji w zakresie badań materiałowych zaowocowała wytworzeniem unikalnych w skali kraju kompetencji.

Po więcej informacji zapraszamy tutaj.