12.01.2016 14:21

W dniach 18-19 listopada 2015 r odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Kolejnictwa i Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej


 

Konferencja była platformą wymiany poglądów związanych z problematyką transportu szynowego.

Krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe i badawcze mogły zaprezentować swoje osiągnięcia w zakresie wdrażania i eksploatacji nowoczesnych technologii związanych z transportem szynowym.

 

Konferencja obejmowała następujące obszary badawcze:

 1. Ruch kolejowy, eksploatacja kolei,
 2. Infrastruktura transportu szynowego,
 3. Sterowanie ruchem i teleinformatyka kolejowa,
 4. Trakcja i pojazdy szynowe,
 5. Inżynieria materiałowa i recykling w transporcie szynowym,
 6. Organizacja i technologia transportu,
 7. Certyfikacja w transporcie szynowym.

 

Wśród uczestników znajdowali się przedstawiciele wyższych uczelni, instytutów badawczych, urzędów administracji państwowej oraz spółek kolejowych i przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych związanych z transportem szynowym.

 

Podczas obrad konferencji prelegentami byli pracownicy naukowi:

 1. ośrodków akademickich między innymi Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Gdańska, Politechniki Wrocławskiej, Akademia Górniczo-Hutniczej, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Humanistyczno-Technologicznego w Radomiu,
 2. ośrodków naukowo-badawczych: Instytutu Kolejnictwa, Instytutu Pojazdów Szynowych, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Instytutu Logistyki i Magazynowania
 3. zagranicznych ośrodków akademickich i naukowo badawczych oraz organizacji kolejowych: WNIIŻT Rosja, Uniwersytet Dnepropetrovsk – Ukraina, RIA (Railway Industry Association), UNIFE (European Rail Industry), HŻ Infrastruktura ( Chorwacja) SIRTI ( Włochy)
 4. przedsiębiorstw z obszaru transportu szynowego.

 

Artykuły przygotowane na konferencję zostaną zamieszczone  w czasopiśmie „Logistyka” nr 4/2016

 

Kolejna V Międzynarodowa Konferencja Naukowa NAJNOWSZE TECHNOLOGIE W TRANSPORCIE SZYNOWYM" planowana jest w dniach 16-17.11.2016 w Warszawie