30.05.2016 11:12

VI Ogólnopolska Konferencja Techniczna „Spawalnictwo Dróg Szynowych – technologie spajania konstrukcji bezstykowych”


W dniach 11-13 maja 2016 r. w Miedzeszynie odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Techniczna „Spawalnictwo Dróg Szynowych – technologie spajania konstrukcji bezstykowych”. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie, Klub Międzyzakładowy przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki w Warszawie oraz Instytut Kolejnictwa w Warszawie.

W programie znalazły się wystąpienia gości, sesje merytoryczne oraz możliwość ukierunkowanej dyskusji. Zaprezentowany został potencjał współorganizatorów oraz odbyły się praktyczne pokazy. Miała miejsce również wycieczka techniczna do Laboratoriów Instytutu Kolejnictwa.

Spotkanie to, ukierunkowane na poszerzenie i przypomnienie wiedzy z zakresu technologii spawalniczych stalowych elementów nawierzchni szynowych oraz dziedzin pokrewnych pozwoliło na szeroką wymianę doświadczeń, nawiązanie i odnowienie kontaktów podczas paneli jak i w kuluarach.

CELE I TEMATYKA KONFERENCJI

Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki i praktykami w stosowanych rozwiązaniach technicznych, technologicznych, występujących trudnościach i sposobach ich rozwiązywania przy prowadzeniu robót spawalniczych wykonywanymi w torach i rozjazdach tworząc konstrukcje bezstykowe. Stąd podtytuł „technologie spajania konstrukcji bezstykowych”.

Wiodącym tematem prezentacji i dyskusji prelegentów, prowadzących i uczestników Konferencji było techniczne bezpieczeństwo infrastruktury szynowej w zakresie wykonywania niezawodnych połączeń spawanych termitowo czy też elektrycznie, zgrzewanych elektrycznie-oporowo w kontekście układu torów bezstykowych szlakowych i stacyjnych, jak również w zakresie diagnostyki spawalniczej poprzez rozpoznawanie wad lub niezgodności spawalniczych oraz w zakresie spawalniczych metod naprawczych.

Konferencja skierowana była do szerokiego grona osób związanych z technologiami spawalniczymi nawierzchni szynowych czy konstrukcji bezstykowych, tj. np. do nadzoru technicznego, inwestycyjnego, spawalniczego, personelu instruktorskiego zarówno w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jak i w Firmach wykonawczych, do osób odpowiedzialnych za utrzymanie i realizację inwestycji oraz pracujących w wykonawstwie robót w drogach szynowych, do dostawców technologii, materiałów i sprzętu spawalniczego oraz wszystkich zainteresowanych tematem.