30.01.2024 09:38

VI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA ITOT W TRANSPORCIE SZYNOWYM

Warszawa, 29-31 stycznia 2024 r.


W dniach 29-31 stycznia 2024 na konferencji "IT&OT w transporcie szynowym" zorganizowanej

przez Instytut Kolejnictwa i Zarząd Główny SITK RP, w sesji otwierającej, po wypowiedziach:

- Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Interoperacyjności Dyrektoriatu

Generalnego Komisji Europejskiej do spraw Transportu (DG Move) oraz

- Dyrektora Wykonawczego Agencji Unii Europejskiej do spraw Kolei (ERA)

zastępca dyrektora Instytut Kolejnictwa pełniący jednocześnie funkcję

przewodniczącego ISAC-Kolej przekazał na ręce dyrektorów DG Move, ERA oraz ENISA (Agencji Unii

Europejskiej do spraw Cyberbezpieczeństwa) opracowane przez Instytut Kolejnictwa, a przyjęte przez ISAC-Kolej,

Wytyczne dotyczące cyberbezpieczeństwa pasażerskiego taboru kolejowego.

 

 

pismo

wytyczne

letter

recommendations