27.09.2011 00:00

Umowa współfinansowana z EFRR podpisana

Umowa na realizację inwestycji pt. „Zakup nowoczesnej aparatury badawczej do Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji Instytutu Kolejnictwa w Warszawie” podpisana.


27 września 2011r. w urzędzie marszałkowskim została podpisana umowa na realizację inwestycji pt. „Zakup nowoczesnej aparatury badawczej do Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji Instytutu Kolejnictwa w Warszawie” współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu „1RPOWM” Działanie 1.1” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Nr projektu RPMA.01.01.00-14-013/10.

Projekt ma charakter badawczo-rozwojowy. Jego przedmiotem jest zakup nowoczesnej i zgodnej z aktualnymi trendami europejskimi (pr EN 45545) aparatury do badania właściwości palno-dymowych materiałów oraz dostosowanie do ich wymogów pomieszczeń laboratoryjnych.

Nowe wyposażenie umożliwi Instytutowi kontynuację badań na rzecz bezpieczeństwa  pożarowego  w transporcie szynowym, których Instytut jest prekursorem w Polsce. Wdrożenie nowych metod badawczych przyczyni się do rozwoju nowoczesnych technologii badawczych, których wyniki będą mogły zaowocować nowymi technologiami nowych bezpiecznych i innowacyjnych materiałów niemetalowych przeznaczonych do budowy oraz wyposażenia pojazdów transportu szynowego. Stosowanie materiałów trudno zapalnych, ograniczających rozprzestrzenianie się ognia dymu jest bowiem, najważniejszym elementem skutecznej ochrony przeciwpożarowej.

Więcej informacji na stronie projektu.


Relacja na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.