03.05.2016 09:23

Transport Research Arena Conference


W dniach 18-21 kwietnia odbyło się po raz pierwszy w Polsce Forum „TRA”.

To najważniejsza w Europie, już szósta konferencja podejmująca problematykę badań naukowych w obszarze transportu powierzchniowego. Wśród wystawców i uczestników znalazł się również Instytut Kolejnictwa.

Zakres tematyczny obejmował następujące zagadnienia:

1.    Środowisko naturalne – zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna.
2.    Technologie, projektowanie i produkcja pojazdów i statków.
3.    Mobilność w miastach i na długich dystansach – systemy i usługi.
4.    Transport towarów i logistyka w miastach i na długich dystansach.
5.    Bezpieczne, zabezpieczone i trwałe systemy transportu.
6.    Infrastruktura transportowa.
7.    Czynnik ludzki, ekonomia społeczna i prognozy na przyszłość.
8.    Automatyzacja i połączenia.
9.    Środowisko sprzyjające wdrażaniu innowacji.

 

Cele konferencji obejmowały działania na rzecz badań, rozwoju i innowacji w transporcie oraz wzmacnianie współpracy świata nauki z przemysłem, także z udziałem polityków i decydentów.
Jej inicjatorem jest Komisja Europejska we współpracy z Europejską Konferencją Dyrektorów Dróg CEDR, europejskimi platformami technologicznymi i przy wsparciu programowym Forum Europejskich Drogowych Instytutów Badawczych FERHL.


Współorganizatorami TRA2016 byli Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

 

Konferencja była doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli różnorodnych środowisk związanych z szeroko pojętą tematyką transportu, który jest obecnie jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki zarówno krajowej, jak i światowej.

 

Podczas trwania Konferencji, na stoisku IK można było porozmawiać z ekspertami pracującymi w Instytucie Kolejnictwa, wymienić poglądy, nawiązać nowe kontakty zawodowe.

 

W sesji plakatowej z Instytutu Kolejnictwa wzięli udział:

 

dr inż. Artur Rojek : Interaction of Pantograph and Overhead Contact Line: Quality Assessment.

mgr inż. Grzegorz Stencel : The Effectiveness Of Railway Track Works In Investments In The Years 2007-2013

 

Więcej informacji na temat TRA 2016 można znaleźć tutaj.