10.10.2011 14:04

Techniczne aspekty liberalizacji rynku przewozów kolejowych

W dniu 10 października 2011 w Sopocie w godzinach 13:00 -18:00 odbyło się seminarium pt.: „Techniczne aspekty liberalizacji rynku przewozów kolejowych”, które jest organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego (SIRTS) oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie przy współpracy z firmą ASTE Sp. z o.o.


W dniu 10 października 2011 w Sopocie w godzinach 13:00 -18:00 odbyło się seminarium pt.: „Techniczne aspekty liberalizacji rynku przewozów kolejowych”, które było organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego (SIRTS) oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie przy współpracy z firmą ASTE Sp. z o.o. Seminarium wpisane było do programu targów TRAKO i stanowiło poszerzoną formułę wielokrotnie już organizowanego w przeddzień targów seminarium poświęconego stykowi między systemami 1435-1520 mm.

W programie seminarium tym razem przewidziano następujące prezentacje:

Sesja I Systemowe podejście do liberalizacji rynku przewozów kolejowych.

 1. 1. Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności – techniczna podstawa liberalizacji rynku przewozów kolejowych. Andrzej Harassek, ERA.
 2. 2. Re – cast pierwszego pakietu kolejowego – biznesowa podstawa liberalizacji rynku przewozów kolejowych. Marek Pawlik, PKP PLK S.A.
 3. 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy – katalizator liberalizacji rynku przewozów kolejowych. Wojciech Rzepka, PKP PLK S.A.
 4. 4. Wzajemna akceptacja taboru – likwidacja najważniejszego wąskiego gardła
  w liberalizacji rynku przewozów kolejowych. Peter Mihm, ERA.

Sesja II Przykłady wyzwań i działań w zakresie liberalizacji rynku przewozów kolejowych.

 1. 5. Kros-akceptacja taboru kolejowego na przykładzie współpracy państw w korytarzu A. Paul Maas Inspector NSA the Netherlands.
 2. 6. List przewozowy CIM-SMGS. OSJD.
 3. 7. System talgo w przewozach towarowych. Stanisław Bukowski, TALGO.
 4. 8. Case study ECMs. Ireneusz Gójski, IGTL.
 5. 9. Droga od rzeczywistości do wizji zliberalizowanego transportu kolejowego na przykładzie Wielkiej Brytanii. Chris Carr, Rail Standards & Safety.

 

Więcej informacji na stronie organizatora www.sirts.pl