30.06.2011 00:00

Szkolenie dla metrologów w dniach od 30 maja do 3 czerwca 2011 r.

Instytut Kolejnictwa zorganizował szkolenie dla metrologów w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych do pomiaru długości i kąta wraz z szacowaniem niepewności pomiaru dla przyrządów pomiarowych ogólnego i specjalistycznego stosowania.


Instytut Kolejnictwa zorganizował szkolenie dla metrologów w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych do pomiaru długości i kąta wraz z szacowaniem niepewności pomiaru dla przyrządów pomiarowych ogólnego i specjalistycznego stosowania.

Zajęcia prowadzone były w terminie od 30 maja do 3 czerwca 2011 r.

W szkoleniu wzięli udział pracownicy PKP Cargo.

Program kursu opracowany i zrealizowany został pod kierownictwem mgr inż. Andrzeja Aniszewicza – kierownika Laboratorium Metrologii IK. Szkolenie obejmowało:

  • 4 godziny lekcyjne wykładu w zakresie obowiązujących aktów prawnych oraz wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy pomiarowe;
  • 4 godziny lekcyjne wykładu w zakresie niepewności pomiarów i procedury jej obliczania;
  • 30 godzin lekcyjnych w zakresie ćwiczeń praktycznych wzorcowania przyrządów pomiarowych do pomiaru długości i kąta wraz z szacowaniem niepewności pomiaru dla przyrządów pomiarowych ogólnego i specjalistycznego stosowania, zapoznania z budową i zasadami działania przyrządów pomiarowych do pomiaru długości i kąta.

Zajęcia zostały prowadzone przy wykorzystaniu takich metod jak: wykłady, ćwiczenia komputerowe, warsztaty pomiarowe.

Do celów szkolenia zostały też opracowane specjalne materiały szkoleniowe.

Po ukończeniu szkolenia i otrzymaniu pozytywnej oceny z testu oraz zaliczonej pracy własnej uczestnicy otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.