19.12.2016 13:57

Społeczno-gospodarcze aspekty systemu KDP w Polsce


W dniu 13 grudnia br. w Instytucie Kolejnictwa, odbyło się seminarium naukowe, którego tematem  były Koleje Dużych Prędkości. To wydarzenie zamknęło tegoroczny cykl spotkań seminaryjnych, gdzie wykwalifikowana kadra Instytutu Kolejnictwa, oraz grono specjalistów z Wyższych Uczelni Państwowych i przedsiębiorstw związanych z transportem szynowym, dzielą się z Państwem swoją wiedzą w tym obszarze.

Grudniowe spotkanie obejmowało wystąpienia:

1. mgr inż. Agata Pomykała - Instytut Kolejnictwa:"Społeczno- gospodarcze aspekty systemu KDP w Polsce"

2. prof. Przemysław Śleszyński - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania  PAN: "Popyt wewnętrzny i powiązania funkcjonalne jako przesłanki kształtowania sieci kolei dużych prędkości"

3. prof. Tadeusz Dyr - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu: "Efekty ekonomiczne kolei dużych prędkości"

Referaty przedstawione przez prelegentów, skłoniły zgromadzonych słuchaczy do ożywionej, merytorycznej dyskusji nad zagadnieniami i problemami KDP.

Udostępniając Państwu prezentacje chcielibyśmy podziękować za duże zainteresowanie i udział w seminariach organizowanych w br. przez nasz Instytut. Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie wkrótce przedstawimy nowy program seminaryjnych spotkań naukowo-technicznych na przyszły rok.