23.04.2012 09:00

Seminarium "Podsystem Infrastruktura - problematyka interoperacyjności i systemu oceny zgodności"

Instytut Kolejnictwa jest oficjalnym partnerem seminarium, które odbędzie się w naszej siedzibie 23 kwietnia 2012r


Podsystem Infrastruktura - problematyka interoperacyjności i systemu oceny zgodności

Seminarium

Data: 23 kwietnia 2012

Miejsce: Sala Konferencyjna, Instytut Kolejnictwa, ul. Józefa Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa

Nowe przepisy dotyczące interoperacyjności zmieniły zasady i warunki przygotowania oraz realizacji modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych. 23 kwietnia w Instytucie Kolejnictwa eksperci IK i PKP Polskie Linie Kolejowe szczegółowo przedstawią informacje na temat podsystemu Infrastruktury - problematyki interoperacyjności i systemu oceny zgodności. Seminarium zostanie zorganizowane przez Railway Business Forum. Spotkanie będzie kontynuacją konferencji "Nowe uregulowania w zakresie interoperacyjności kolei", która odbyła się 28 lutego. Seminarium uszczegółowi poruszane wówczas kwestie, w odniesieniu do podsystemu "Infrastruktura". Wydarzenie to będzie pierwszym z serii trzech seminariów, pozostałe poświęcone będą tematyce podsystemów "Tabor" i "Energia".

Seminarium "Podsystem Infrastruktura – interoperacyjność i system oceny zgodności" skierowane jest do:

  • osób na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach kolejowych oraz otoczeniu kolei świadczących usługi lub produkujących na rzecz branży infrastrukturalnej,
  • osób odpowiedzialnych za opracowanie założeń i realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury,
  • osób prowadzących realizacje inwestycji kolejowych,
  • osób dokonujących odbiorów inwestycji infrastrukturalnych,
  • innych przedstawicieli firm, urzędów i organizacji aktywnych w branży infrastrukturalnej.

Wśród prelegentów znajdą się: Marek Pawlik - wiceprezes zarządu i dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe, Rafał Frączek - dyrektor Biura Dróg Kolejowych w PKP Polskie Linie Kolejowe, Krzysztof Ochociński - kierownik  Zakładu Dróg Kolejowych i Przewozów w Instytucie Kolejnictwa, Wojciech Rzepka - zastępca dyrektora Biura Strategii i Ochrony Środowiska w PKP Polskie Linie Kolejowe, Jerzy Cejmer z Zakładu Dróg Kolejowych i Przewozów w Instytucie Kolejnictwa oraz Rafał Iwański sprawujący samodzielne stanowisko ds. interoperacyjności w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.