12.06.2012 15:19

Seminarium IK 12.06.12

"Wykorzystanie metod bezpiecznej transmisji w systemach otwartych w aplikacjach systemów sterowania ruchem kolejowym" mgr inż. Andrzej Toruń.


W dniu 12 czerwca 2012r odbyło się na terenie Instytutu Kolejnictwa kolejne z cyklu seminarium naukowe. Prezentację pt. "Wykorzystanie metod bezpiecznej transmisji w systemach otwartych w aplikacjach systemów sterowania ruchem kolejowym" przedstawił mgr inż. Andrzej Toruń.

 

W referacie poruszone zostały kwestie związane z dostępem do publicznych radiowych sieci otwartych GSM, WiFi, Internet, radiolinie w aspekcie potencjalnego ich wykorzystania w systemach sterowania ruchem kolejowym.

Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony środowisk związanych z koleją i uczelni technicznych. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele PKP PLK S.A., UTK, Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Wydziału Transportu i Elektrotechnik Politechniki Radomskiej oraz pracowników IK. Tak szerokie grono zainteresowanych specjalistów oraz dyskusja i wymiana poglądów jaka miała miejsce po zakończeniu prezentacji świadczą o dużym zainteresowaniu i aktualności poruszanych w prezentacji zagadnień.

Więcej informacji  oraz prezentacje ze spotkania można znaleźć w zakładce poświęconej seminariom.