10.04.2012 10:00

Seminarium IK 10.04.2012

Modelowanie toru kolejowego, badania laboratoryjne i projektowanie przytwierdzeń szyn - stan wiedzy oraz wymagania TSI. dr inż. Zofia Kowalska


W dniu 13 marca 2012r odbyło się na terenie Instytutu Kolejnictwa kolejne z cyklu seminarium naukowe. Prezentację pt. "Modelowanie toru kolejowego, badania laboratoryjne i projektowanie przytwierdzeń szyn - stan wiedzy oraz wymagania TSI." przedstawiła dr inż. Zofia Kowalska.

Przedstawiono autorską charakterystykę stanu wiedzy i kierunków badań w dyscyplinie naukowej nazywanej skrótowo „dynamiką kolejową”, która obejmuje różnorodne zagadnienia z zakresu dynamicznego oddziaływania pojazdu szynowego z torem kolejowym i podtorzem. Skoncentrowano się na zagadnieniach badania i modelowania toru kolejowego jako podsystemu, którego modelowanie fizyczne i komputerowe oceniono jest mniej zaawansowane od modelowania pojazdów szynowych oraz tzw. interfejsu, czyli układu koła z szyną.

Więcej informacji  oraz prezentację ze spotkania można znaleźć w zakładce poświęconej seminariom.