08.05.2012 00:00

Seminarium IK 08.05.2012

"Badania odporności zderzeniowej" dr hab. Henryk Sanecki "Badania hamulców pojazdów szynowych" dr inż. Zbigniew Cichocki


W dniu 08 maja 2012r odbyło się na terenie Instytutu Kolejnictwa kolejne z cyklu seminarium naukowe. Prezentację pt. "Badania odporności zderzeniowej" przedstawił dr hab. Henryk Sanecki, natomiast prezentację pt. "Badania hamulców pojazdów szynowych" dr inż. Zbigniew Cichocki.

Podczas seminarium przedstawiono przegląd badań dynamicznych pojazdów szynowych mających na celu określenie ich odporności zderzeniowej, odniesienia do istniejących unormowań badań odporności zderzeniowej oraz możliwości Instytutu Kolejnictwa w zakresie badań hamulców kolejowych, bazę stanowiskowo-pomiarową wykorzystywaną w czasie tych badań oraz ich potencjalny zakres.

Więcej informacji  oraz prezentacje ze spotkania można znaleźć w zakładce poświęconej seminariom.