15.11.2023 11:44

Projekt Academic4Rail


Instytut Kolejnictwa bierze udział w kolejnym projekcie unijnym. Projekt Academic4Rail ma na celu utworzenie europejskiej społeczności naukowej w obszarze transportu szynowego. Wymiana wiedzy będzie odbywać się na rożnych poziomach od strategicznego po konkretne obszary techniczne. Na poziomie strategicznym, społeczność naukowa zamierza wymieniać się wiedzą z ERRAC The European Rail Research Advisory Council i ERJU Europe’s Rail Join Undertaking.

Celem tej wymiany jest optymalizacja programu badań kolejowych dla zapewnienia odpowiedniego wykorzystania funduszy, oceny programów kolejowych, określenia potrzeb w tym zakresie dla przyszłego rozwoju kolei europejskich.

Wymiernym efektem projektu będzie sfinansowanie doktoratów naukowych w sześciu obszarach tematycznych związanych z koleją. Uzyskane naukowe stopnie doktorskie poszerzą wiedzę kolejową oraz zapewnią środowisku naukowemu współprace z przemysłem.

Projekt trwać będzie 42 miesiące, obejmuje promocję sześciu doktoratów realizowanych przez poszczególne uczelnie biorące udział w projekcie.

Doktoraty będą obejmować poniższe tematy:

  • WP4: Aerodynamika pociągów towarowych przy prędkości 160 km/h,
  • WP5: Model zakłóceń EMC i ich wpływu na zasilanie trakcyjne, ciało ludzkie i efekt jonizacji,
  • WP6: Metoda addytywna naprawy i reprofilacji (napawanie) zużytych zestawów kołowych. Współczesne podejście do metody napawania stosowanej w latach 50-tych ubiegłego wieku i zastosowanie współczesnych osiągnięć technologicznych,
  • WP7: Bezprzewodowe sprzęganie wirtualne pociągów automatycznych (jako rozwinięcie idei ruchomego odstępu, głownie dla systemów metra automatycznego),
  • WP8: Utrzymanie predykcyjne zasobów na podstawie podejścia hybrydowego fizyczno – statystycznego z zastosowaniem uczenia maszynowego i sieci neuronowych,
  • WP9: Automatyczny asystent maszynisty (opracowanie ergonomicznego interfejsu maszynisty, wsparcia maszynisty poprzez asystenta AI oraz badanie wpływu czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo).

Instytut Kolejnictwa będzie zaangażowany w trzy pakiety robocze:

Zadanie 1.2 Mapping European (incl.National) rail research themes and funds,

Zadanie 2.3 Catalogue of PhD topics relevant for funding,

Zadanie 10 Dissemination and management.

 

 

Więcej na temat projektu:

http://www.ikolej.pl/projekty-europejskie/miedzynarodowe/academics4rail/

https://www.linkedin.com/.../eu-rail-joint-undertaking...

https://www.linkedin.com/posts/eurnex-e%2Ev%2E_academics4rail-activity-7128427159559262208-0zIX?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

https://twitter.com/eurnex/status/1722662449374011681

https://twitter.com/EURail_JU/status/1722913258305188330