18.05.2017 10:52

Problemy Kolejnictwa zeszyt nr 173

Najnowszy zeszyt wydawanego przez Instytut czasopisma naukowego przedstawiającego w ujęciu problemowym zagadnienia techniczne, organizacyjne i ekonomiczne z dziedziny kolejnictwa.


Spis treści zeszytu nr 173:

1. Określenie parametrów indukcyjnych niezakończonych urządzeń DC biernych z uwzględnieniem reakcji armatury (Determination of Inductive Parameters of the Uncompensated DC Machines Taking Into Account the Reaction of the Armature)

Anton Drubetsky

2. Zmiany w prawie transportu kolejowego, postulaty de lege ferenda

Ignacy Góra

3. Zarządzanie konfiguracją w procesie utrzymania wagonów towarowych – podejście interdyscyplinarne

Adam Jabłoński, Marek Jabłoński

4. Niezawodność człowieka w systemie sterowania ruchem kolejowym

Witold Olpiński

5. Zastosowanie technologii IT w badaniach i pracach rozwojowych Instytutu Kolejnictwa

Michał Rudowski

6. Przesłanki podjęcia badań występowania zakłóceń systemu GSM-R w Polsce

Marek Sumiła, Andrzej Miszkiewicz

7. Szacowanie największej prędkości wydzielania ciepła przez pojazd kolejowy (Rail Vehicle Peak Heat Release Rate Estimation)

David Tooley

8. Nieliniowy model regresji w kolejnictwie (Nonlinear Regression Model for Ride on Railway)

Bogdan Żółtowski, Leonel Castaneda, Mariusz Żółtowski