27.10.2011 12:00

Porozumienie o współpracy podpisane

Porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Kolejnictwa i Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej podpisane.


 

W dniu 27 października 2011 r. w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej a Instytutem Kolejnictwa.

Strony wyrażają w nim wolę podjęcia ściślejszej współpracy w zakresie wspólnego podejmowania prac naukowo-badawczych i rozwojowych, wzajemnej pomocy w kształceniu kadry oraz organizacji konferencji, seminariów i szkoleń, a także współpracy w zakresie praktyk studenckich.