30.06.2022 17:32

Podpisanie umowy o współpracy między Szkołą Główną Służby Pożarniczej a Instytutem Kolejnictwa


W dniu 30.06.2022r. w siedzibie Instytutu Kolejnictwa w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania umowy o współpracy między Szkołą Główną Służby Pożarniczej a Instytutem Kolejnictwa.

Współpraca będzie realizowana w zakresie:

 • wspólnej realizacji przedsięwzięć naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych oraz w zakresie badań i projektów naukowych;
 • opracowywania koncepcji, realizacji badań i projektów naukowych, badawczych i badawczo-rozwojowych;
 • zgłaszania propozycji opracowywania wspólnych projektów w konkursach krajowych lub międzynarodowych;
 • opracowywania raportów z uzyskanych badań;
 • przygotowywania i realizacji przedsięwzięć dydaktycznych, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Strony;
 • wspólnej organizacji konferencji, seminariów i sympozjów;
 • wspierania i organizowania bezpośrednich kontaktów, spotkań i wymiany informacji, w szczególności w postaci debat naukowych;
 • opracowywania wspólnych publikacji w czasopismach naukowych oraz monografii naukowych;
 • systematycznej wymiany informacji i doświadczeń w prowadzonych obszarach działalności;
 • promocji przedsięwzięć prowadzonych przez Strony w obszarze ich działalności;
 • wizyty kadry w celu wymiany doświadczeń w zakresie edukacji i badań naukowych oraz udziału w stażach naukowych;
 • udziału studentów w stażach i praktykach.

Porozumienie podpisali: Dyrektor Instytutu Kolejnictwa dr hab. inż. Andrzej Massel i Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni.

W spotkaniu brali także udział – ze strony Szkoły Głównej Służby Pożarniczej: Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, st. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz. Ze strony Instytutu Kolejnictwa w spotkaniu uczestniczyli także: Zastępca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei dr hab. inż. Marek Pawlik prof. IK oraz Kierownik Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji dr inż. Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska.

Podpisane porozumienie ma na celu współpracę w obszarach działalności związanej z bezpieczeństwem pożarowym.