23.05.2011 10:00

Nowy Dyrektor Instytutu Kolejnictwa wybrany

Komisja Konkursowa przedstawi Ministrowi Infrastruktury kandydaturę dra inż. Andrzeja Żurkowskiego na stanowisko Dyrektora Instytutu Kolejnictwa.


Rada Naukowa Instytutu Kolejnictwa, działając na podstawie art. 11. ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz.U. 2010 Nr 215 poz.1412), informuje:

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej, w dniu 17 maja br. Komisja Konkursowa podjęła uchwałę o przedstawieniu Ministrowi Infrastruktury kandydatury dra Andrzeja Żurkowskiego na stanowisko Dyrektora Instytutu Kolejnictwa.

W konkursie wzięło udział 4 kandydatów:

  • dr inż. Andrzej Harkot;
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Lewiński;
  • dr inż. Artur Rojek;
  • dr inz. Andrzej Żurkowski.

Uchwała Komisji konkursowej wraz ze sprawozdaniem z oceny kandydatow oraz protokołami z posiedzeń Komisji zostały przedłożone Ministrowi Infrastruktury.

 

Informacja o konkursie zamieszczona zostala na BIP BIP