01.07.2011 12:10

Nowy doktorat w Laboratorium Badań Taboru

Dr inż. Paweł Urbańczyk z Pracowni Hamulców Laboratorium Badań Taboru Instytutu Kolejnictwa otrzymał gratulacje z rąk Dyrektora dr inż. Andrzeja Żurkowskiego.


1 lipca b.r. Dyrektor Andrzej Żurkowski złożył gratulacje z okazji uzyskania tytułu doktorskiego dla dr. inż. Pawła Urbańczyka z Pracowni Hamulców Laboratorium Badań Taboru Instytutu Kolejnictwa.

Dr inż. Urbańczyk przedstawił krótką prezentację o przedmiocie swojego doktoratu, wyjaśnił wnioski wynikające z pracy oraz omówił korzyści płynące z rezultatów swojej pracy dla działalności Instytutu Kolejnictwa

Praca nosi tytuł "Wpływ odkształceń cieplnych wstawek nowej konstrukcji na pracę hamulca klockowego pojazdu szynowego" i została obroniona na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w dniu 16.03.2011.

 

Zamieszczamy krótką prezentację pracy Prezentacja PDFPrezentacja PPS