03.06.2011 14:00

Nowe doktoraty pracowników Instytutu Kolejnictwa

W piątek 3 czerwca br. Dyrektor Instytutu Kolejnictwa złożył nowym doktorom gratulacje wręczając okolicznościowe pióra.


Podczas posiedzenie kierownictwa Instytutu Kolejnictwa w dniu 3 czerwca 2011r. Dyrektor IK przedstawił nowych doktorów pracujących w naszym Instytucie dr Magdalenę Garlikowska oraz dr inż. Dariusza Kowalczyka. Prelegenci omówili i przedstawili w postaci prezentacji najważniejsze zagadnienia swoich prac doktorskich. Podczas wystąpienia zwracali szczególną uwagę na powiązanie zagadnień poruszanych w pracach doktorskich z realizowanymi pracami w Instytucie Kolejnictwa.

Dr Garlikowska prezentowała pracę pt. „Transport kolejowy w Unii Europejskiej. Studium politologiczne”. Pracę obroniła 28.01.2011r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych, kierunek – Politologia, specjalność – Integracja europejska i Polityka międzynarodowa.

Dr inż. Kowalczyk prezentował pracę pt. „Dobór stopu oraz opracowanie technologii wykonywania obejm łopatek silników lotniczych do precyzyjnej obróbki mechanicznej ich zamków. Pracę obronił 20.05.2011r. na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Po prezentacji Dyrektor wręczył doktorom okolicznościowe pióra wieczne ponownie gratulując obrony prac oraz uzyskania tytułów doktora.