08.11.2023 10:58

Medal Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich przyznany Panu dr inż. Arturowi Rojkowi


Podczas targów TRAKO 2023 przeznaczonych  dla branży kolejowej, które odbyły się w dniach od 21 do 24 września 2023 r. w Gdańsku spółka AREX zaprezentowała po raz pierwszy system LMP. System przeznaczony jest do sterowania oświetleniem terenów kolejowych.

To innowacyjne rozwiązanie powstało w wyniku realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania infrastrukturą oświetleniową na sieci zarządzanej przez PLK S.A. o akronimie LM project w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK: „Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej”  (konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2017 r.).

Projekt zrealizowano w ramach konsorcjum w składzie Instytut Kolejnictwa (jako lider projektu), Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o SILED i ABZ Consulting Sp. z o.o.

Pan dr inż. Artur Rojek kierownik Zakładu Elektroenergetyki w Instytucie Kolejnictwa podczas uroczystej Gali TRAKO odebrał Medal Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich przyznanego konsorcjum projektowemu za innowacyjny system.

Celem projektu było opracowanie systemu zarządzania, sterowania i monitorowania oświetlenia terenów kolejowych w skali obszaru działania spółki PKP PLK S.A. Idea projektu polegała na wykorzystaniu nowoczesnych opraw LED z użyciem metody dynamicznego sterowania intensywnością świecenia, uwzględniającej rzeczywisty ruch pociągów na stacji oraz obecność ludzi na peronach. Modernizację systemu sterowania oświetleniem przeprowadzono na stacjach Cieplewo oraz Gdynia Orłowo.

Wnioski z zastosowania systemu zostały zaprezentowane podczas seminarium naukowego, które odbyło się w Instytucie Kolejnictwa w dniu 25 października 2023 r. i wyglądają one następująco:

  • System LMP działa prawidłowo i spełnia postawione mu wymagania,
  • Należy dążyć do ujednolicenia charakteru odbiorów zasilanych z jednego przyłącza lub zapewnić aby wszystkie odbiory były prawidłowo skompensowane niezależnie od charakteru pracy – chwilowego lub długotrwałego,
  • W porze dziennej należy liczyć się z występowaniem mocy biernej pojemnościowej. Jest to wynikiem niskiego poboru energii czynnej oraz ładowaniem pojemności tworzonej przez kablową instalację oświetleniową. Dodatkowo energia jest zużywana na potrzeby własne instalacji oświetleniowej – szaf rozdzielczych, wyposażonych w zasilacze impulsowe i inne odbiory o charakterze pojemnościowym zasilane z tego samego przyłącza,
  • Wielkość uzyskanych oszczędności zależy między innymi od ruchu pociągów, obecności ludzi na oświetlanym terenie oraz mocy instalacji oświetleniowej włączonej w system LMP w stosunku do całkowitej mocy oświetlenia na stacjach i innych odbiorów zasilanych z szafy rozdzielczej,
  • Należy wziąć pod uwagę opracowanie wymagań wewnętrznych PKP PLK S.A. w zakresie współczynnika mocy PF dla opraw oświetleniowych LED, które mają pracować w instalacjach oświetleniowych z regulowaną mocą.

Prelekcję wygłosił kierownik projektu Pan dr inż. Artur Rojek z Instytutu Kolejnictwa.