01.04.2016 09:56

Kongres Smart City


W dniu 22 marca 2016r w Warszawie odbyła się VI edycja Kongresu "Smart City - założenia i perspektywy". W wydarzeniu wziął udział Dyrektor Instytutu Kolejnictwa dr inż. Andrzej Żurkowski.

Był on moderatorem panelu dyskusyjnego poświęconego kwestiom: Rozwoju ekologicznego i zrównoważonego transportu.

W dyskusji uczestniczyli również: dr Krzysztof Buczkowski – Prezes Zarządu, Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp z o.o., Paweł Buczak – Prezes Zarządu, Certyfikacja Infrastruktury Transportu (CIT), Jan Kuźmiński – Prezes Zarządu, Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o., dr inż. Jacek Malasek – Koordynator projektów badawczych UE z zakresu polityki transportowej i zrównoważonego rozwoju obszarów zurbanizowanych, Instytutu  Badawczego Dróg i Mostów oraz Aneta Ogrodniczek – Prezes Zarządu, EcoCar S.A.

 

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z Kongresu dostępną na blogu dr Krzysztofa Buczkowskiego

infopartner.masternet.pl/multimobilny/