12.09.2019 13:20

Konferencja Technical, operational and economic aspects of Hyperloop technology development


Międzynarodowy Związek Kolei (UIC), Instytut Kolejnictwa oraz Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej zapraszają na bezpłatną konferencję: Technical, operational and economic aspects of Hyperloop technology development.

Konferencja odbędzie się 12 września 2019 r. na Politechnice Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.

Wypełnione karty zgłoszenia (wraz z ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych) prosimy przesyłać na adres:  amarchela@ikolej.pl, w terminie do 30 sierpnia 2019 r.

Liczba uczestników konferencji jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Język konferencji: angielski.

 

The International Union of Railways (UIC), Railway Research Institute and Faculty of Civil Engineering at Cracow University of Technology are pleased to invite you to take part in the free of charge international conference: Technical, operational and economic aspects of Hyperloop technology development.

The conference will be held at Cracow University of Technology, Warszawska Str. 24, Cracow, on 12th September 2019.

Please send the scan of the completed application form (along with consent to the processing of personal data) to the following address: amarchela@ikolej.pl, by August 30, 2019.

The number of conference participants is limited, therefore applications will be accepted on a first come first served basis.

The conference will be held in English.

Conference Programme

APPLICATION FORM

INFORMATION ON PROCESSING OF PERSONAL DATA